AKTUELLT
 

MEDEONS EVENEMANG

Här presenterar Medeon de evenemang som sker bland våra företag och i vårt nätverk  inom Life Science. Är du intresserad av att bidra med ett evenemang så kan du lägga in det på länken här nedan.
   

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA mf

Arrangör:

Läkemedelsakademin

Kontaktperson:

Jeanette Jansson

E-post:

jeanette.jansson@lakemedelsakademin.se

Telefon:

070-8250528

Datum och tid:

2018.03.20 08:30 - 2018.03.21 17:00

Sista datum för anmälan:

2018.03.14 00:00

Adress till evenemanget:

Stockholm

Pris:

Beskrivning:

Välkommen till en interaktiv tvådagarsutbildning för dig som arbetar med kliniska prövningar och vill lära mer om monitorering av prövarinitierade studier.
Enligt regelverken för kliniska läkemedelsprövningar ansvarar sponsor för att varje studie kvalitetskontrolleras av en oberoende monitor. Detta gäller även prövarinitierade studier, då prövaren också är sponsor. Under kursen går vi igenom hur du som monitor förbereder, startar upp, monitorerar samt avslutar en prövarinitierad studie. Kursen är uppdaterad och vidareutvecklad våren 2018.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till forskningssjuksköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och andra med liknande bakgrund, som arbetar med eller står i begrepp att börja arbeta med monitorering av prövarinitierade studier.

Dokument: