AKTUELLT
 

MEDEONS EVENEMANG

Här presenterar Medeon de evenemang som sker bland våra företag och i vårt nätverk  inom Life Science. Är du intresserad av att bidra med ett evenemang så kan du lägga in det på länken här nedan.
   

Grundkurs medicintekniska produkter ur ett EU-perspektiv

Arrangör:

Läkemedelsakademin

Kontaktperson:

Jeanette Jansson

E-post:

jeanette.jansson@lakemedelsakademin.se

Telefon:

070-8250528

Datum och tid:

2018.04.24 08:30 - 2018.04.25 17:00

Sista datum för anmälan:

2018.04.23 16:00

Adress till evenemanget:

Stockholm

Pris:

Beskrivning:

Medicintekniska produkter måste uppfylla vissa krav för att få marknadsföras i Europa. Det är viktigt att ha god kännedom om gällande regelverk inklusive de krav som ställs på både tillverkare och själva produkten. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom medicinteknik- och/eller läkemedelsområdet och behöver kunskap om hur kraven påverkar din produkt och produktutveckling. Vid kursen får du en överblick av regelverk som styr samt förståelse för hur du rent praktiskt tillämpar dessa.

Dokument: