AKTUELLT
 

MEDEONS EVENEMANG

Här presenterar Medeon de evenemang som sker bland våra företag och i vårt nätverk  inom Life Science. Är du intresserad av att bidra med ett evenemang så kan du lägga in det på länken här nedan.
   

Advanced Course on Charaterisation of Powders within Pharma, Food and Chemistry

Arrangör:

Lunds University Commissioned Education

Kontaktperson:

Mirka Fahlander

E-post:

mirka.fahlander@education.lu.se

Telefon:

Datum och tid:

2017.10.18 08:15 - 2017.10.20 17:00

Sista datum för anmälan:

Adress till evenemanget:

Lunds Universitet

Webbplats för evenemanget:

luvit.education.lu.se/powder-characterization

Pris:

Beskrivning:

I oktober erbjuder Lund University Commissioned Education en tredagarskurs inom avancerad karaktärisering av pulver för yrkesverksamma och doktorander. Karaktärisering av pulver är ett viktigt steg inom pulvertekniken men i dagsläget finns ingen ensam teknik som ensam kan ge en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av pulvrets karaktär. Detta gör att det finns ett behov av att använda flera kompletterande metoder för att få en bättre förståelse av partikelegenskaperna som behövs för att bygga upp en framgångsrik process. Genom kursen kommer deltagarna introduceras till flera olika laborationsmetoder för att karaktärisera pulver tillsammans med de främsta metoderna involverande synkrotronstrålnings vilka öppnar nya dörrar för att karaktärisera läkemedel och komplexa material. Ett av kursens syften är att deltagarna ska få svar på frågor som "Vilken metod är användbar för att ge mig en bättre förståelse av de problem mitt pulver för med sig." Kursen ges på engelska.