AKTUELLT

Aktuella profiler

Wnt Research utvecklar en ny typ av cancerläkemedel som har visat lovande resultat när det gäller att kraftigt minska spridningen av tumörer i kroppen. Detta gäller för våra vanligaste cancerformer och skulle kunna minska dödligheten i dessa sjukdomar avsevärt. Substansen testas nu på cancerpatienter.

Medeonbolaget CheckUp har utvecklat en uppkopplad och mobil provtagningscentral. Den ryms i en väska och finns ute på vårdcentraler i sex landsting. Patienter och läkare är mycket nöjda, men vården i stort är inte riktigt mogen än för e-hälsa på bred front, menar bolagets vd Arne Viktorsson.