AKTUELLA PROFILER

Aktuell Profil

Medeon-bolaget Finn Medicinen har tagit fram en digitaliserad dosett som skickar sms-signal till vårdgivare eller anhörig om patienten missar att ta medicinen. Det är den dåliga följsamheten i hemmet till läkares ordination som ledde till att en av bolagets grundare, farmaceut Ulrika Landin, fick idén till produkten.

Bara runt hälften av patienterna i västvärlden som har kroniska sjukdomar tar sin medicin som den ordineras, enligt siffror som World Health Organization, WHO, presenterade i en rapport 2003. Konsekvenserna av detta blir sämre hälsa och ökade sjukvårdskostnader konstaterade WHO. Kostnaden i Sverige för att patienter med kronisk sjukdom inte tar sin medicin som de ska uppskattas till tio miljarder kronor om året, uppger Ulrika Landin.

– Som farmaceut på apotek har jag många hjälpmedel inklusive myndighetskontroll av apoteksverksamheten för att patienter ska få rätt läkemedel och rätt dosering. Men så fort patienten kommer utanför apoteksdörren tappar vården kontrollen. Vårt bolag har tagit fram detta hjälpmedel för att stötta människor i att göra rätt med medicinen hemma, säger hon.

Finn Medicinen har tagit fram en låda, diskret utformad som en bok, som kallas Dosboken, där patientens dosett placeras och sedan används som vanligt. Dosboken är digitaliserad och kan bland annat sända sms-signaler om patienten inte tar sin medicin. Företaget har även utvecklat en app som är kopplad till Dosboken där olika funktioner kan ställas in av patient, vårdgivare eller anhörig.

Företaget har tagit fram en prototyp av Dosboken och appen, och testat att tekniken fungerar. Nästa steg är att testa produkten hos användare. Dosboken behöver liksom annan medicinsk utrustning uppfylla olika kvalitetskrav. Vad som krävs för just denna produkt bedöms beroende på vilken grad av påverkan produkten har på patienten, och det kontrolleras av Läkemedelsverket.

– Vi kan använda Medeons nätverk av företag och specialister, diskutera med dem för att förstå de regulatoriska kraven, och bedöma vad som krävs för vår produkt. Dessutom kanske vi kan få råd om vi ska rikta in oss på någon speciell patientgrupp i början. Det finns till exempel mycket erfarenhet kring diabetes på Medeon, säger Ulrika Landin.

Hon ser också andra möjligheter till samarbete med övriga Medeon-bolag, exempelvis i samband med att Dosboken skulle kunna användas delvis i andra sammanhang.

– Vid kliniska prövningar av olika substanser som ska testas innan de blir godkända som läkemedel skulle det vara en stor fördel att kunna följa hur patienterna tar medicinen. Detta skulle ge säkrare bedömning av substansernas säkerhet och effektivitet, säger Ulrika Landin.

Övriga två grundare av Finn Medicinen som tillsammans med Ulrika Landin har utvecklat hård- och mjukvaran är Niklas Landin och Kristoffer Voigt. I bolaget finns nu också Peter Hauggaard med inriktning på marknad och sälj.