AKTUELLA PROFILER

Aktuell Profil

Om två år kan Medeonbolaget Dianovators app som riktar sig till diabetiker finnas ute på marknaden, hoppas grundaren Fredrik Ståhl. Appen ska stödja diabetiker i att ta rätt mängd insulin vid rätt tidpunkt, baserat på hur individens blodsockersvar fungerat tidigare.

– Vi har alla olika ämnesomsättning, så genom att samla in och analysera data från individen tar mina matematiska modeller som gör beräkningarna i appen hänsyn till hur varje person kommer att reagera, säger Fredrik Ståhl.

Det finns ett antal sensorer ute på marknaden som kan fästas på huden, mäta en individs blodsockerhalt och skicka svaret vidare. Fredrik Ståhl som har disputerat inom reglerteknik har kunskapen att använda dessa signaler. Eftersom han dessutom själv fick diabetes av typ 1 när han var i 25-årsåldern var steget inte långt till att börja utveckla en diabetikerapplikation som kan använda signalen från dessa sensorer.

Sjukdomen drabbade Fredrik Ståhl just som han skulle välja projekt för sitt examensarbete i slutet av civilingenjörsutbildningen. Som specialist inom reglerteknik valde han då att studera hur hans egen blodsockernivå varierar och skulle kunna styras. Han samlade in data om sitt blodsocker över en längre tid och försökte sedan hitta matematiska modeller som kunde beskriva variationen.

Några år senare började han doktorera vid Lunds universitet och disputerade förra året. Då hade han utvecklat algoritmer, matematiska modeller, som kan förutsäga hur blodsockret kommer att förändras den närmaste tiden, baserat på hur blodsockret har svarat på individens tidigare aktiviteter, måltider och insulinintag. Bolaget Dianovator bildades för att kommersialisera en app som baseras på hans forskning.

Appen ska fungera som ett beslutsstöd för diabetiker. Enligt det Nationella Diabetesregistret har en majoritet av diabetespopulationen bristande blodsockerkontroll. En komplikation vid längre perioder med för högt nivå blodsocker är att organ i kroppen som ögon och njurar kan ta skada. För låg nivå kan i värsta fall leda till döden.

– Det finns säkert hundratals olika diabetes-appar, men de är oftast bara en sorts dagböcker. I min app ska historisk data samlas som algoritmerna sedan använder vid beräkningarna och därmed ger diabetikern möjlighet att simulera hur just hans eller hennes blodsockerkurva förändras med en viss mängd insulin. De kan testa olika strategier, säger han.

Nu finns en prototyp av appen färdig. Nästa steg i utvecklingen är att göra en studie med 50-100 diabetiker vid Skånes universitetssjukhus, för att utifrån resultat och användarkommentarer ta fram en slutprodukt som ska CE-märkas och sedan lanseras på marknaden.

Fredrik Ståhl flyttade in med sitt bolag i våras och uppskattar tillgången till Medeons nätverk med likasinnade samt övriga kontakter. Dessutom att automatiskt bli ansluten till Medicon Valley Alliance och bredda kontaktnätet ännu mer.

– Här är fina faciliteter och jättebra utbildningsprogram så att man kan växa som entreprenör, säger han.