AKTUELLA PROFILER

Aktuell Profil

Årets Medeondag handlade om diabetes. Efter spännande föredrag om rön inom diabetesforskning delades Medeonstipendiet på 50 000 kronor ut i samverkan med SEB. I år går det till docent Ola Hansson vid LUDC, Lunds Universitets Diabetescenter för hans studier av varför effekterna av träning skiljer sig åt mellan individer.


På bild: Docent Ola Hansson, LUDC

Ola Hansson inleder sitt anförande med frågan: ”kan vem som helst med rätt träning springa 100 meter på mindre än 10 sekunder?” (svaret troligen nej, men man vet ännu inte riktigt).

Under närmare 15 år har han undersökt genetiken bakom muskelegenskaper i förhållande till träning. Ett område som skulle kunna använda sig av resultaten är vården, för att ge individanpassad träning ”på recept”.

Forskargruppen har studerat hur friska personer med en nära släkting med diabetes svarar på träning. Försöken visade att alla har nytta av träning, men den som har en förälder eller syskon med diabetes måste träna mer, eller på ett annat sätt, för att få samma effekt på exempelvis konditionen. Dessa rön kan i framtiden förhoppningsvis ge bättre träningsråd till personer som riskerar att få diabetes.

– Det behövs en biomarkör för att mäta träningsrespons. Vi tror att vi har funnit en sådan markör. Och förhoppningen är att den dessutom skulle kunna indikera vilka personer som har störd ämnesomsättning redan innan de fått en diabetesdiagnos. Med den skulle man kanske även kunna följa hur individer svarar på träning. Detta är frågor som vi nu söker svaret på, säger Ola Hansson.

Även andra personer föreläste inför de cirka 100 åhörare som kommit till Medeondagen, forskare, representanter för diabetikerföreningar, privatpersoner och företag. Här följer ett axplock:

Medeons vd Ulf G Andersson berättade om Medeons Diabetes Focus Team (DFT) som drivs i samverkan med LUDC, där 16 företag tillsammans med forskare, kliniker och patientföreträdare ingår. DFT står inför en nationell utvidgning med deltagande från bland annat Göteborg, Uppsala och Stockholm. Syftet är att stödja näringslivet inom diabetesområdet.

Uppstartsbolaget Dianovator tar fram en app som ska fungera som beslutsstöd för diabetiker som använder insulinpump eller insulinpenna. Diabetikern ska kunna lära sig hur den egna kroppens insulinbehov varierar, och utifrån egen måltids- och doseringsdata få uppskattningar från appen om det aktuella behovet. Grundaren Fredrik Ståhl som har disputerat inom området styr- och reglerteknik och dessutom själv har diabetes har konstruerat algoritmerna som appen baseras på.

Ett Medeonföretag som tar fram läkemedel mot autoimmuna sjukdomar är BTB Pharma. Grundaren Thomas Bäckström berättade att det i Sverige finns upp till en miljon människor med autoimmuna sjukdomar som MS och diabetes typ 1.

Diabetiker löper mellan två och tre gånger större risk att få hjärtinfarkt eller stroke, berättade Jens Lagerstedt från LUDC, som forskar kring peptider som eventuellt kan behandla den underliggande orsaken till detta kombinerat med en bättre kontroll av blodets glukoshalt.