AKTUELLA PROFILER

Aktuell Profil

AIMday Diabetes lockade nio Skånebolag som hade konkreta frågeställningar och idéer om förbättrad vård, diagnostik och förebyggande behandling vid diabetes. Företagen hade inför dagen matchats ihop med lämpliga akademiska forskare och personer från sjukvården. På själva AIMday Diabetes dagen träffades grupperna i separata entimmes workshop.

På bild: Christina Lloyd, Sara Larsen och Gabriella Brunlid, Novo Nordisk

AIMday-konceptet innebär att bra förberedelser, noggrant ihopsatta grupper samt korta och effektiva möten ska få fram nya samarbeten och i förlängningen förbättringar inom vård, materialteknik eller annat ämne som dagen behandlar. Här var temat diabetes.

Magnus Löndahl, sektionschef vid Endokrinologi vid Skånes universitetssjukhus, berättade att det aldrig tidigare funnits så många diabetesläkemedel som nu, trots detta lever en person som får diabetes i 50-årsåldern cirka sex år kortare än genomsnittet.

– Viktigast just nu är att hitta ”markörer” för att identifiera vilka personer som har hög risk att få sjukdomen, så att förebyggande åtgärder kan sättas in effektivt, säger han.

Sådana markörer skulle kunna vara någon fysiologisk mätmetod som kan användas på patienter, eller någon analysmetod som ger utslag i exempelvis blod- eller urinprover.

Ett deltagande företag, Vibrosense Dynamics, har tagit fram just en sådan mätmetod. Den kan mäta tidiga skador på vissa nervceller, och används i dag inom arbetsmedicin för att bland annat tidigt upptäcka vibrationsskador. Denna metod skulle de vilja testa vid större kliniska studier inom diabetesområdet.

– Vi kan identifiera tidiga nervskador, som hos diabetiker kan vara orsakade av onormala blodglukoshalter. Patienterna kan få färre skador om de får indikationer på att de måste sköta blodsockret annorlunda. Vid vårt möte i dag var det tyvärr några deltagare som inte dök upp och därmed haltade diskussionen något, så vi nådde inte ända fram till en konkret fortsättning, säger marknadsdirektör Ulf Rogers.

Representanter från Novo Nordisk som är världens största insulinproducent var mycket nöjda efter sitt möte, berättar chefen för Klinisk utveckling, Sara Larsen. De ville diskutera hur olika parter kan samverka för att involvera primärvården mer i forskning inom och uppföljning vid diabetes. Det är i primärvården de flesta diabetiker behandlas. Vid mötet deltog representanter från Region Skåne, samt läkare, forskare och en hälsoekonom.

– Vi täckte hela bredden från tidiga kliniska studier till uppföljning av befintlig behandling inom vården, vilket gav värdefulla diskussioner, säger Christina Östberg Lloyd, direktör för Clinical medical regulatory.

– Till vår glädje visade det sig att planering gjorts och små steg redan tagits på flera håll för att nå delar av det vi diskuterade, tillägger Sara Larsen, och tror att ett samarbete kommer att starta med att utforma en enkät som kan skickas till primärvårdsklinikerna i Region Skåne.

En av arrangörerna, Thomas Gunnarsson från SWElife och Lunds universitet, berättade att grupperna kan söka ekonomiska medel från SWElife för att gå vidare med exempelvis förstudier, samt att han var fascinerad av bredden på företagens frågeställningar.

AIMday Diabetes hölls på CRC, Clinical Research Center, SUS i Malmö den 26 september. Arrangörer var Medeon Science Park & Incubator, SWElife (life science-organisation för företag) och LUDC (Lunds Universitets Diabetescentrum).
Företagen som deltog var; MINA Medical, Red Glead Discovery, Vibrosence Dynamics, Glucox Biotech, Rubin Medical, A. Menarini Diagnostics, Euro Diagnostica, Merck Sharp & Dohme och Novo Nordisk.
Konceptet AIMday kommer från Uppsala universitet och användes första gången 2008.